linkedin
Bedrijfsadvisering

Bedrijfsadvisering

Op zoek naar een onafhankelijke bedrijfsadviseur of commissaris met een heldere visie en overview?

arrow
Verbinden

Verbinden

Bedrijfsovername, fusie of reorganisatie? Meer Advies weet bruggen te bouwen tussen alle belanghebbende partijen.

arrow

Op zoek naar een onafhankelijke bedrijfsadviseur of commissaris met overzicht en een heldere visie?

Praktisch

U heeft niets aan een strategie als deze niet praktisch toepasbaar is voor uw onderneming. Meer Advies geeft u daarom altijd praktische handvaten om een advies op de juiste wijze uit te voeren. Hierbij houden wij uitgebreid rekening met uw specifieke situatie. Bijvoorbeeld de grootte van uw onderneming, de betrokken partijen, uw bedrijfscultuur, de aanwezige kennis, het budget, uw doelen en verwachtigen voor de toekomst. 

Wij helpen met een gedegen reorganisatieplan. Zaken als reorganisatiedoel, nieuwe organisatiestructuur, communicatie, financiële, juridische en personele gevolgen moeten goed vastgelegd worden in een stappenplan. 

Daarnaast kunnen wij u door ons uitgebreide netwerk vaak direct in contact brengen met geschikte investeerders. Ook beschikt u via ons netwerk over uitstekende samenwerkingspartners voor diverse uitvoerende werkzaamheden.