linkedin
Verbinden

Verbinden

Bedrijfsovername, fusie of reorganisatie? Meer Advies weet bruggen te bouwen tussen alle belanghebbende partijen.

arrow
Bedrijfsadvisering

Bedrijfsadvisering

Op zoek naar een onafhankelijke bedrijfsadviseur of commissaris met een heldere visie en overview?

arrow

Op zoek naar een onafhankelijke bedrijfsadviseur of commissaris met overzicht en een heldere visie?

over Meer Advies

Auke Van der Meer, geboren en getogen in Drachten, startte zijn loopbaan als accountant. Meer dan 30 jaar werkte hij bij Deloitte, waarvan de laatste 12 jaar als partner. Hij behaalde in 1988 zijn diploma voor Registeraccountant bij NIvRA (nu NBA). Hierna besloot hij een opleiding te doen in Leiderschapsleergangen. Deze opleiding stond in het teken van vaste gedachtepatronen loslaten en denkkaders verruimen. Creativiteit en geintegreerd denken is hierdoor één van zijn unique selling points geworden. In de Deloitte jaren specialiseerde Auke van der Meer zich in de psychologie rondom bedrijfsovernames en in familiebedrijven. 

Na zijn carrière bij Deloitte, richtte hij in 2011 Meer Advies op. In adviseringstrajecten en als onafhankelijke gesprekspartner kan hij al zijn creativiteit kwijt. Hiernaast is hij bestuurder en Voorzitter van de raad van Commissarissen bij een aantal stichtingen en instellingen. Voor commissariaat functies heeft hij een opleiding gevolgd aan de Nyenrode Universiteit. Ook maatschappelijk is hij betrokken als bestuurder bij Manege Onder de Linden en bierbrouwerij Maallust. Als eigenaar van ICT vastgoed is hij betrokken bij diverse vastgoedprojecten waarbij zijn financiële achtergrond goed van pas komt. 

Kenmerkend
Door zijn werkervaring en maatschappelijke functies bouwde Auke van der Meer een groot netwerk op van ondernemers en bestuurders. Zijn brede oriëntatie en interesse in menselijke interactie en psychologie stellen hem in staat om voor complexe bedrijfsissues een geïntegreerde oplossing te bedenken met een breed draagvlak. Relaties omschrijven Auke als verbinder en bruggenbouwer. 

"Niets is wat het lijkt" is een veelgehoorde uitspraak van Auke van der Meer. Dit typeert zijn empathische persoonlijkheid. ‘Door het uitstellen van een oordeel ontdek je de vraag achter de vraag,  doorzie je beter structuren en kom  je tot creatievere oplossingen’, aldus Van der Meer.