linkedin
Bedrijfsadvisering

Bedrijfsadvisering

Op zoek naar een onafhankelijke bedrijfsadviseur of commissaris met een heldere visie en overview?

arrow
Verbinden

Verbinden

Bedrijfsovername, fusie of reorganisatie? Meer Advies weet bruggen te bouwen tussen alle belanghebbende partijen.

arrow

Op zoek naar een onafhankelijke bedrijfsadviseur of commissaris met overzicht en een heldere visie?

Psychologie

Bij een herstructurering, bedrijfsovername, fusie of in een familiebedrijf kunnen de emoties hoog oplopen. Met een stakeholder, een werknemer of andere aandeelhouder kunnen er moeilijkheden ontstaan. Bij een bedrijfsadvies zijn niet alleen feiten, maar ook emotie, positie en argumenten van de betrokken partijen van belang.

Meer Advies heeft daarom niet alleen kennis in huis van bedrijfskunde, juridische en financiële aspecten, maar ook van psychologie. Wij passen onze kennis van psychologie toe om bruggen te bouwen tussen alle betrokken partijen en tot een goed advies te komen. Meer Advies gebruikt inlevingsvermogen en ervaring om ontstane conflictsituaties tussen werknemers, aandeelhouders, stakeholders of externe partijen effectief op te lossen. Meer Advies is namelijk een verbinder en geen straatvechter.